Opis:

Książki: „Mały pływak – kształtowanie prawidłowych postaw od pierwszych chwil życia” i „Pływanie kraulem – czyli jak poprawić technikę i przygotować się fizycznie do sezonu” wydawnictwa Landie

Zakres prac:

Projekt, skład i przygotowanie do druku

Data:

2010, 2012