Opis:

Seria książek z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, wydawana przez wydawnictwo HR Services z Warszawy

Zakres prac:

Projekt i przygotowanie do druku okładek

Data:

2010–