Opis:

Publikacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres prac:

Projekt i przygotowanie do druku

Data:

2012–