Opis:

Książka „Pióra sów Europy” – najpełniejsze opracowanie z zakresu sowich piór i relacji między ekologią sów a ich upierzeniem, wydane przez HR Services z Warszawy (wersja polska) i Oriolus Förlag z Uppsali (wersja angielska)

Zakres prac:

Projekt, łamanie, obróbka zdjęć, przygotowanie i nadzór nad drukiem

Data:

2015, 2017