Opis:

Czasopismo branżowe „Narzędzia”

Zakres prac:

Skład i przygotowanie do druku (współpraca)

Data:

2010–2011