Opis:

Książki Priorytety Europejskiego Dialogu Społecznego i Europa 2020 – walka z ubóstwem i społecznym wykluczeniem, opublikowane przez wydawnictwo Tysol z Gdańska.

Zakres prac:

Projekt, łamanie i przygotowanie do druku dwóch wersji językowych

Data:

2010, 2012