Opis:

Lokalny magazyn reklamowy z Warszawy

Zakres prac:

Projekt, skład i przygotowanie do druku

Online:

Data:

2017