Opis:

Książka Feathers – identification for bird conservation wydawnictwa Natura Publishing House z Warszawy, będąca prawdopodobnie najobszerniejszą publikacją na temat identyfikacji ptasich piór.

Ciekawostka – na 4 okładce w górnym rzędzie 12 piór tego samego gatunku, a poniżej 12 piór, każde innego gatunku.

Zakres prac:

Projekt i przygotowanie do druku angielskiej i polskiej wersji językowej

Zamawiający:

Wydawnictwo Natura Publishing House

Data:

2006, 2007